Prehľad o organizácii
BeKafe, s. r. o.
018 22 Podskalie
48181510
2120084340
Nemá
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43510/R
7,46 tis. €
26 735,7 %
2023/2022
10,8 tis. €
794,1 %
2023/2022
0,2
20 655,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BeKafe, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby BeKafe, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
7,29
0,97
0,09
17,89

Zisk pred zdanením BeKafe, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA BeKafe, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BeKafe, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BeKafe, s. r. o.


Konateľ BeKafe, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BeKafe, s. r. o.


Predmet činnosti BeKafe, s. r. o.


Kataster BeKafe, s. r. o.


Skrátené výkazy BeKafe, s. r. o.