Prehľad o organizácii
DA systems s. r. o.
Agátová 3485/7H, 841 01 Bratislava
48181544
2120080798
SK2120080798
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104426/B
39,9 tis. €
-1 %
2023/2022
84,3 tis. €
7,1 %
2023/2022
0,32
-11 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DA systems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DA systems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
20,79
0,85
0,1
6,53

Zisk pred zdanením DA systems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA DA systems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DA systems s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DA systems s. r. o.


Konateľ DA systems s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DA systems s. r. o.


Predmet činnosti DA systems s. r. o.


Kataster DA systems s. r. o.


Skrátené výkazy DA systems s. r. o.