Prehľad o organizácii
vatacukr s.r.o.
P. Jilemnického 8, 059 21 Svit
48181552
2120081480
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31604/P
382 €
176,6 %
2022/2021
1,51 tis. €
-56,4 %
2022/2021
0,07
198,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk vatacukr s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby vatacukr s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,68
0,63
n/a
2,73

Zisk pred zdanením vatacukr s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA vatacukr s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod vatacukr s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie vatacukr s.r.o.


Konateľ vatacukr s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. vatacukr s.r.o.


Predmet činnosti vatacukr s.r.o.


Kataster vatacukr s.r.o.


Skrátené výkazy vatacukr s.r.o.