Prehľad o organizácii
CECHOTEX s. r. o.
Železničná 1524/22, 044 14 Čaňa
48181757
2120085451
SK2120085451
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37522/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk CECHOTEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby CECHOTEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením CECHOTEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA CECHOTEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CECHOTEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CECHOTEX s. r. o.


Konateľ CECHOTEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CECHOTEX s. r. o.


Predmet činnosti CECHOTEX s. r. o.


Kataster CECHOTEX s. r. o.


Skrátené výkazy CECHOTEX s. r. o.