Prehľad o organizácii
Darmoty s.r.o.
Golianovo 631, 951 08 Golianovo
48181765
2120077113
SK2120077113
1 zamestnanec
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38948/N
100 €
46,5 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk Darmoty s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Darmoty s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,62
0,54
n/a
2,17

Zisk pred zdanením Darmoty s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Darmoty s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Darmoty s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Darmoty s.r.o.


Konateľ Darmoty s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Darmoty s.r.o.


Predmet činnosti Darmoty s.r.o.


Kataster Darmoty s.r.o.


Skrátené výkazy Darmoty s.r.o.