Prehľad o organizácii
Actly s. r. o.
Šulekova 70, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48181773
2120090577
SK2120090577
3-4 zamestnanci
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104408/B
66 tis. €
52,4 %
2023/2022
624 tis. €
57,3 %
2023/2022
0,37
17,1 %
2023/2022
1,16 mil. €
-89,2 %
2022/2021
N/A

Zisk Actly s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Actly s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
13,13
0,54
0,13
2,05

Zisk pred zdanením Actly s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Actly s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Actly s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Actly s. r. o.


Konateľ Actly s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Actly s. r. o.


Predmet činnosti Actly s. r. o.


Kataster Actly s. r. o.


Skrátené výkazy Actly s. r. o.