Prehľad o organizácii
AD Market s.r.o.
Komenského 1701/14, 943 01 Štúrovo
48181811
2120076816
SK2120076816
nezistený
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38967/N
-1,83 tis. €
29,3 tis. €
-0,35
N/A
N/A

Zisk AD Market s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby AD Market s.r.o.


2015
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,64
0,6
n/a
2,51

Zisk pred zdanením AD Market s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA AD Market s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AD Market s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AD Market s.r.o.


Konateľ AD Market s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AD Market s.r.o.


Predmet činnosti AD Market s.r.o.


Kataster AD Market s.r.o.


Skrátené výkazy AD Market s.r.o.