Prehľad o organizácii
Rometta s. r. o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
48181862
2120102842
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104424/B
15,9 tis. €
28 970,9 %
2016/2015
20,4 tis. €
0,63
5 834,6 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Rometta s. r. o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Rometta s. r. o.


2015
2016
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
4,18
0,82
0,92
5,68

Zisk pred zdanením Rometta s. r. o.


2015
2016
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Rometta s. r. o.


2015
2016
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Rometta s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rometta s. r. o.


Konateľ Rometta s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rometta s. r. o.


Predmet činnosti Rometta s. r. o.


Kataster Rometta s. r. o.


Skrátené výkazy Rometta s. r. o.