Prehľad o organizácii
WEBMIND, s. r. o.
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
48181919
2120094977
SK2120094977
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104635/B
-49 €
-232,4 %
2022/2021
335 €
92,5 %
2022/2021
-0,01
-232,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk WEBMIND, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby WEBMIND, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,56
0,99
0,54
182,07

Zisk pred zdanením WEBMIND, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA WEBMIND, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod WEBMIND, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WEBMIND, s. r. o.


Konateľ WEBMIND, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WEBMIND, s. r. o.


Predmet činnosti WEBMIND, s. r. o.


Kataster WEBMIND, s. r. o.


Skrátené výkazy WEBMIND, s. r. o.