Prehľad o organizácii
ELON s.r.o.
Malachovská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica
48181943
2120074176
Nemá
nezistený
30.05.2015
01.01.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
3,23 tis. €
166,5 %
2020/2019
116 tis. €
499,2 %
2020/2019
0,23
94,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ELON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby ELON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,94
n/a
16,14

Zisk pred zdanením ELON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA ELON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ELON s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELON s.r.o.


Konateľ ELON s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELON s.r.o.


Predmet činnosti ELON s.r.o.


Kataster ELON s.r.o.


Skrátené výkazy ELON s.r.o.