Prehľad o organizácii
Sergiosoft s. r. o.
Azalková 25, 900 27 Bernolákovo
48181960
2120111301
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104496/B
-47 €
44,7 %
2023/2022
690 €
-54 %
2023/2022
-0
44,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Sergiosoft s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Sergiosoft s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,37
1
n/a
655,47

Zisk pred zdanením Sergiosoft s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sergiosoft s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sergiosoft s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sergiosoft s. r. o.


Konateľ Sergiosoft s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sergiosoft s. r. o.


Predmet činnosti Sergiosoft s. r. o.


Kataster Sergiosoft s. r. o.


Skrátené výkazy Sergiosoft s. r. o.