Prehľad o organizácii
Web Shops fr, s.r.o.
Tesárska 19/142, 080 01 Haniska
48181994
2120079654
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31572/P
-1,25 tis. €
83,2 %
2022/2021
45,2 tis. €
1 864,7 %
2022/2021
-2,5
52,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Web Shops fr, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Web Shops fr, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,92
-49,23
0
0,02

Zisk pred zdanením Web Shops fr, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Web Shops fr, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Web Shops fr, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Web Shops fr, s.r.o.


Konateľ Web Shops fr, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Web Shops fr, s.r.o.


Predmet činnosti Web Shops fr, s.r.o.


Kataster Web Shops fr, s.r.o.


Skrátené výkazy Web Shops fr, s.r.o.