Prehľad o organizácii
Web shops nl, s.r.o. v konkurze
Tesárska 19/142, 080 01 Haniska
48182001
2120079874
Nemá
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31575/P
17,9 tis. €
348,3 %
2023/2022
1,05 tis. €
-96,8 %
2023/2022
138,4
12 875,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Web shops nl, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Web shops nl, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,84
-148,84
n/a
0,01

Zisk pred zdanením Web shops nl, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Web shops nl, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Konateľ Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Kataster Web shops nl, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy Web shops nl, s.r.o. v konkurze