Prehľad o organizácii
Adrop s. r. o.
Mýtna Nová Ves 9, 956 11 Ludanice
48182010
2120155818
Nemá
nezistený
30.05.2015
28.10.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
-81 €
56,2 %
2021/2020
N/A
-0,81
-2 372,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Adrop s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Adrop s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,73
-86,3
n/a
0,01

Zisk pred zdanením Adrop s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Adrop s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Adrop s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Adrop s. r. o.


Konateľ Adrop s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Adrop s. r. o.


Predmet činnosti Adrop s. r. o.


Kataster Adrop s. r. o.


Skrátené výkazy Adrop s. r. o.