Prehľad o organizácii
RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.
Športová 3, 900 26 Slovenský Grob
48182044
2120072174
Nemá
nezistený
29.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104321/B
-1,93 tis. €
59 %
2017/2016
42,5 tis. €
166,5 %
2017/2016
-0,13
53,1 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


2015
2016
2017
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
0,17
0,06
0,01
0,81

Zisk pred zdanením RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


2015
2016
2017
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Konateľ RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Predmet činnosti RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Kataster RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.


Skrátené výkazy RADIO - TAXI Bratislava s. r. o.