Prehľad o organizácii
NORTOM s.r.o.
Ulica J. Jesenského 1663/1, 984 01 Lučenec
48182052
2120077168
SK2120077168
2 zamestnanci
28.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28153/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk NORTOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby NORTOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením NORTOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA NORTOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NORTOM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NORTOM s.r.o.


Konateľ NORTOM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NORTOM s.r.o.


Predmet činnosti NORTOM s.r.o.


Kataster NORTOM s.r.o.


Skrátené výkazy NORTOM s.r.o.