Prehľad o organizácii
Mašla, s.r.o.
Hričovské Podhradie 132, 013 41 Hričovské Podhradie
48182079
2120082393
SK2120082393
nezistený
30.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63859/L
-780 €
41,9 %
2023/2022
6,55 tis. €
-11,9 %
2023/2022
-0,02
42,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Mašla, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Mašla, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
5,03
0,61
0,21
2,46

Zisk pred zdanením Mašla, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mašla, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mašla, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mašla, s.r.o.


Konateľ Mašla, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mašla, s.r.o.


Predmet činnosti Mašla, s.r.o.


Kataster Mašla, s.r.o.


Skrátené výkazy Mašla, s.r.o.