Prehľad o organizácii
BRAGA GASTRO s.r.o.
Haniska 466, 044 57 Haniska
48182109
2120076090
SK2120076090
nezistený
30.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37412/V
-32,4 tis. €
82,5 %
2022/2021
18,7 tis. €
-20,4 %
2022/2021
-0,07
83,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BRAGA GASTRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby BRAGA GASTRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
12,76
0,14
0,45
0,3

Zisk pred zdanením BRAGA GASTRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA BRAGA GASTRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BRAGA GASTRO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRAGA GASTRO s.r.o.


Konateľ BRAGA GASTRO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRAGA GASTRO s.r.o.


Predmet činnosti BRAGA GASTRO s.r.o.


Kataster BRAGA GASTRO s.r.o.


Skrátené výkazy BRAGA GASTRO s.r.o.