Prehľad o organizácii
Credisys, s. r. o.
Cesta na Klanec 42/c, 841 03 Bratislava
48182168
2120150318
SK2120150318
1 zamestnanec
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104481/B
11 tis. €
-67,9 %
2022/2021
69,8 tis. €
-5,6 %
2022/2021
0,08
-67,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Credisys, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Credisys, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
18,68
0,71
0,28
23,17

Zisk pred zdanením Credisys, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Credisys, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Credisys, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Credisys, s. r. o.


Konateľ Credisys, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Credisys, s. r. o.


Predmet činnosti Credisys, s. r. o.


Kataster Credisys, s. r. o.


Skrátené výkazy Credisys, s. r. o.