Prehľad o organizácii
ALFA REAL s.r.o.
Vrbovská cesta 123, 921 01 Piešťany
48182214
2120075199
SK2120075199
1 zamestnanec
28.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35929/T
-12,8 tis. €
-161,7 %
2022/2021
46,2 tis. €
6,7 %
2022/2021
-0,03
-144,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALFA REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ALFA REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
32,75
0,35
0,3
0,18

Zisk pred zdanením ALFA REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALFA REAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALFA REAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFA REAL s.r.o.


Konateľ ALFA REAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALFA REAL s.r.o.


Predmet činnosti ALFA REAL s.r.o.


Kataster ALFA REAL s.r.o.


Skrátené výkazy ALFA REAL s.r.o.