Prehľad o organizácii
VIVENS, s.r.o.
Stropkovská 103/1, 821 03 Bratislava-Ružinov
48182222
2120537419
Nemá
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104913/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VIVENS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIVENS, s.r.o.


Konateľ VIVENS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIVENS, s.r.o.


Predmet činnosti VIVENS, s.r.o.


Kataster VIVENS, s.r.o.


Skrátené výkazy VIVENS, s.r.o.