Prehľad o organizácii
Smart4u s.r.o.
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48182257
2120084054
SK2120084054
nezistený
27.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104265/B
-16,7 tis. €
-233,8 %
2020/2019
N/A
-0,28
-304,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Smart4u s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Smart4u s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,35
-0,64
n/a
0,19

Zisk pred zdanením Smart4u s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Smart4u s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Smart4u s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Smart4u s.r.o.


Konateľ Smart4u s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Smart4u s.r.o.


Predmet činnosti Smart4u s.r.o.


Kataster Smart4u s.r.o.


Skrátené výkazy Smart4u s.r.o.