Prehľad o organizácii
ENVIRAM s.r.o.
Horné pole 670/1, 985 11 Halič
48182346
2120086254
Nemá
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28227/S
-4,29 tis. €
10,8 %
2023/2022
30,8 tis. €
-2,2 %
2023/2022
-0,07
15,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ENVIRAM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ENVIRAM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
4,58
0,37
0,07
3,48

Zisk pred zdanením ENVIRAM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ENVIRAM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ENVIRAM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ENVIRAM s.r.o.


Konateľ ENVIRAM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ENVIRAM s.r.o.


Predmet činnosti ENVIRAM s.r.o.


Kataster ENVIRAM s.r.o.


Skrátené výkazy ENVIRAM s.r.o.