Prehľad o organizácii
CAKES, s.r.o.
Zemplínska 17, 903 01 Senec
48182362
2120081788
Nemá
1 zamestnanec
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104486/B
2,46 tis. €
93,5 %
2022/2021
27,4 tis. €
21,1 %
2022/2021
1,06
29,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CAKES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby CAKES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
transparex.sk
-0,2
-0,42
0
0,75

Zisk pred zdanením CAKES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA CAKES, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CAKES, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CAKES, s.r.o.


Konateľ CAKES, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CAKES, s.r.o.


Predmet činnosti CAKES, s.r.o.


Kataster CAKES, s.r.o.


Skrátené výkazy CAKES, s.r.o.