Prehľad o organizácii
BaJo GROUP s.r.o.
Jarmočná 1204/42, 946 55 Pribeta
48182401
2120075848
SK2120075848
nezistený
28.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38931/N
3,18 tis. €
-52,5 %
2023/2022
35 tis. €
-15,1 %
2023/2022
0,04
-68,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BaJo GROUP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BaJo GROUP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
7,17
0,43
0,12
6,64

Zisk pred zdanením BaJo GROUP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BaJo GROUP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BaJo GROUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BaJo GROUP s.r.o.


Konateľ BaJo GROUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BaJo GROUP s.r.o.


Predmet činnosti BaJo GROUP s.r.o.


Kataster BaJo GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy BaJo GROUP s.r.o.