Prehľad o organizácii
ROTO-BAU s.r.o.
Ružová 1459/5, 946 51 Nesvady
48182419
2120079203
SK2120079203
5-9 zamestnancov
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38965/N
6,28 tis. €
83,9 %
2021/2020
340 tis. €
44,7 %
2021/2020
0,04
2 %
2021/2020
108 tis. €
251,3 %
2022/2021
N/A

Zisk ROTO-BAU s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby ROTO-BAU s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
6,16
0,2
0,03
1,11

Zisk pred zdanením ROTO-BAU s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROTO-BAU s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ROTO-BAU s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROTO-BAU s.r.o.


Konateľ ROTO-BAU s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROTO-BAU s.r.o.


Predmet činnosti ROTO-BAU s.r.o.


Kataster ROTO-BAU s.r.o.


Skrátené výkazy ROTO-BAU s.r.o.