Prehľad o organizácii
Largo Trans s.r.o.
Hradná ul. 9/2, 945 01 Komárno
48182486
2120075892
Nemá
nezistený
30.05.2015
18.03.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
4,3 tis. €
111,6 %
2017/2016
73,2 tis. €
-10,2 %
2017/2016
0,11
116,4 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Largo Trans s.r.o.


2015
2016
2017
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby Largo Trans s.r.o.


2015
2016
2017
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
2,93
0,39
0,28
1,41

Zisk pred zdanením Largo Trans s.r.o.


2015
2016
2017
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Largo Trans s.r.o.


2015
2016
2017
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Largo Trans s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Largo Trans s.r.o.


Konateľ Largo Trans s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Largo Trans s.r.o.


Predmet činnosti Largo Trans s.r.o.


Kataster Largo Trans s.r.o.


Skrátené výkazy Largo Trans s.r.o.