Prehľad o organizácii
English 4 Real World s.r.o.
Kupecká 6, 949 01 Nitra
48182516
2120078807
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38987/N
5,39 tis. €
6,7 %
2022/2021
14,1 tis. €
24 %
2022/2021
0,1
-8,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk English 4 Real World s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby English 4 Real World s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
9,58
0,86
0,03
7,01

Zisk pred zdanením English 4 Real World s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA English 4 Real World s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod English 4 Real World s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie English 4 Real World s.r.o.


Konateľ English 4 Real World s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. English 4 Real World s.r.o.


Predmet činnosti English 4 Real World s.r.o.


Kataster English 4 Real World s.r.o.


Skrátené výkazy English 4 Real World s.r.o.