Prehľad o organizácii
Pulser s.r.o.
M. Hunyadiho 887/9, 077 01 Kráľovský Chlmec
48182524
2120088795
SK2120088795
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37528/V
-680 €
-179,8 %
2023/2022
6,55 tis. €
0,2 %
2023/2022
-0,23
-226,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Pulser s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Pulser s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,46
0,78
n/a
4,61

Zisk pred zdanením Pulser s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Pulser s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Pulser s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pulser s.r.o.


Konateľ Pulser s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pulser s.r.o.


Predmet činnosti Pulser s.r.o.


Kataster Pulser s.r.o.


Skrátené výkazy Pulser s.r.o.