Prehľad o organizácii
Res innovation s.r.o.
Ratkošova 9, 949 01 Nitra
48182541
2120234292
SK2120234292
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54795/N
1,14 tis. €
-52,1 %
2022/2021
50,8 tis. €
4 %
2022/2021
0,07
-41 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Res innovation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby Res innovation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,82
0,24
n/a
11,23

Zisk pred zdanením Res innovation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA Res innovation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Res innovation s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Res innovation s.r.o.


Konateľ Res innovation s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Res innovation s.r.o.


Predmet činnosti Res innovation s.r.o.


Kataster Res innovation s.r.o.


Skrátené výkazy Res innovation s.r.o.