Prehľad o organizácii
MiKraDesign s.r.o.
Pri Podkove 5, 054 01 Levoča
48182567
2120076673
Nemá
nezistený
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37440/V
-2,21 tis. €
11,4 %
2023/2022
6,14 tis. €
-47,4 %
2023/2022
-0,29
-7,4 %
2023/2022
1,55 tis. €
N/A

Zisk MiKraDesign s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MiKraDesign s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,51
0,98
n/a
0,2

Zisk pred zdanením MiKraDesign s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MiKraDesign s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MiKraDesign s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MiKraDesign s.r.o.


Konateľ MiKraDesign s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MiKraDesign s.r.o.


Predmet činnosti MiKraDesign s.r.o.


Kataster MiKraDesign s.r.o.


Skrátené výkazy MiKraDesign s.r.o.