Prehľad o organizácii
Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.
Kozmonautická 15, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
48182613
2120107451
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104421/B
72 €
-97,4 %
2022/2021
25,9 tis. €
35,2 %
2022/2021
0,01
-97,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,73
0,96
0,08
4,23

Zisk pred zdanením Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Konateľ Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Predmet činnosti Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Kataster Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.


Skrátené výkazy Daniel Lengyel – Danosť s.r.o.