Prehľad o organizácii
Maňak MR, s. r. o.
Moravská 1634/19, 020 01 Púchov
48182630
2120076706
Nemá
nezistený
02.06.2015
24.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,66 tis. €
10,9 tis. €
-0,7
N/A
N/A

Zisk Maňak MR, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Maňak MR, s. r. o.


2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,61
n/a
2,57

Zisk pred zdanením Maňak MR, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Maňak MR, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Maňak MR, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Maňak MR, s. r. o.


Konateľ Maňak MR, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Maňak MR, s. r. o.


Predmet činnosti Maňak MR, s. r. o.


Kataster Maňak MR, s. r. o.


Skrátené výkazy Maňak MR, s. r. o.