Prehľad o organizácii
Vignity s. r. o.
Medená 5, 811 02 Bratislava
48182656
2120078213
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104477/B
1,54 tis. €
-6,7 %
2017/2016
36,9 tis. €
-1,2 %
2017/2016
0,15
-24 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Vignity s. r. o.


2015
2016
2017
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
transparex.sk

Tržby Vignity s. r. o.


2015
2016
2017
38 tis. €
36 tis. €
34 tis. €
32 tis. €
transparex.sk
1,8
0,86
n/a
7,01

Zisk pred zdanením Vignity s. r. o.


2015
2016
2017
2,2 tis. €
2 tis. €
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Vignity s. r. o.


2015
2016
2017
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Vignity s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vignity s. r. o.


Konateľ Vignity s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Vignity s. r. o.


Predmet činnosti Vignity s. r. o.


Kataster Vignity s. r. o.


Skrátené výkazy Vignity s. r. o.