Prehľad o organizácii
JOVITRANS, s.r.o.
Nesluša 115, 023 41 Nesluša
48182729
2120076959
SK2120076959
2 zamestnanci
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63880/L
2,99 tis. €
109,2 %
2022/2021
267 tis. €
28,9 %
2022/2021
0,02
57,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JOVITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JOVITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,96
0,4
0,03
1,59

Zisk pred zdanením JOVITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JOVITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JOVITRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOVITRANS, s.r.o.


Konateľ JOVITRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOVITRANS, s.r.o.


Predmet činnosti JOVITRANS, s.r.o.


Kataster JOVITRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy JOVITRANS, s.r.o.