Prehľad o organizácii
Medipedes s.r.o.
S. H. Vajanského 3616/23, 940 01 Nové Zámky
48182737
2120082085
Nemá
1 zamestnanec
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39025/N
-340 €
-195,7 %
2023/2022
17,1 tis. €
70,2 %
2023/2022
-0,01
-263,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Medipedes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Medipedes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,89
0,19
0,05
0,57

Zisk pred zdanením Medipedes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Medipedes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Medipedes s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Medipedes s.r.o.


Konateľ Medipedes s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Medipedes s.r.o.


Predmet činnosti Medipedes s.r.o.


Kataster Medipedes s.r.o.


Skrátené výkazy Medipedes s.r.o.