Prehľad o organizácii
Tatra Marketing s.r.o.
Komenského 1701/14, 943 01 Štúrovo
48182826
2120088850
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38975/N
-1,06 tis. €
12,6 tis. €
-0,27
N/A
N/A

Zisk Tatra Marketing s.r.o.


2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Tatra Marketing s.r.o.


2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,79
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Tatra Marketing s.r.o.


2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Tatra Marketing s.r.o.


2015
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Tatra Marketing s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tatra Marketing s.r.o.


Konateľ Tatra Marketing s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tatra Marketing s.r.o.


Predmet činnosti Tatra Marketing s.r.o.


Kataster Tatra Marketing s.r.o.


Skrátené výkazy Tatra Marketing s.r.o.