Prehľad o organizácii
RUBLES s.r.o.
Kopaničná 521/11, 976 52 Čierny Balog - Jánošovka
48182931
2120078356
SK2120078356
1 zamestnanec
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28188/S
25 tis. €
250,3 %
2023/2022
409 tis. €
39,9 %
2023/2022
0,2
149,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RUBLES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby RUBLES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
15,7
0,62
0,2
4,04

Zisk pred zdanením RUBLES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA RUBLES s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RUBLES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RUBLES s.r.o.


Konateľ RUBLES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RUBLES s.r.o.


Predmet činnosti RUBLES s.r.o.


Kataster RUBLES s.r.o.


Skrátené výkazy RUBLES s.r.o.