Prehľad o organizácii
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
48182966
2120099465
Nemá
nezistený
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 1553/B
2,35 tis. €
47,3 %
2022/2021
37,2 tis. €
72,5 %
2022/2021
0,05
-55,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Komplementár Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Komanditista Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Komplementár Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Predmet činnosti Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Kataster Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.


Skrátené výkazy Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.