Prehľad o organizácii
PJ & MS, s.r.o.
Športová 918/41, 059 71 Ľubica
48183016
2120099157
SK2120099157
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31619/P
133 €
70,5 %
2023/2022
94 tis. €
19,4 %
2023/2022
0
64 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PJ & MS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby PJ & MS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
6,92
0,59
n/a
3,49

Zisk pred zdanením PJ & MS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA PJ & MS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PJ & MS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PJ & MS, s.r.o.


Konateľ PJ & MS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PJ & MS, s.r.o.


Predmet činnosti PJ & MS, s.r.o.


Kataster PJ & MS, s.r.o.


Skrátené výkazy PJ & MS, s.r.o.