Prehľad o organizácii
PONTE SK s.r.o.
Ádorská 730/29, 929 01 Dunajská Streda
48183059
2120093789
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36066/T
-798 €
N/A
-0,19
N/A
N/A

Zisk PONTE SK s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby PONTE SK s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,84
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením PONTE SK s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA PONTE SK s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PONTE SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PONTE SK s.r.o.


Konateľ PONTE SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PONTE SK s.r.o.


Predmet činnosti PONTE SK s.r.o.


Kataster PONTE SK s.r.o.


Skrátené výkazy PONTE SK s.r.o.