Prehľad o organizácii
EUROHERB, s.r.o.
Alejová 2, 040 11 Košice
48183075
2120077619
Nemá
nezistený
02.06.2015
22.03.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,66 tis. €
N/A
-1
N/A
N/A

Zisk EUROHERB, s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROHERB, s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,47
0,88
n/a
8,18

Zisk pred zdanením EUROHERB, s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROHERB, s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EUROHERB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROHERB, s.r.o.


Konateľ EUROHERB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROHERB, s.r.o.


Predmet činnosti EUROHERB, s.r.o.


Kataster EUROHERB, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROHERB, s.r.o.