Prehľad o organizácii
EUROFIT, s.r.o.
Bankov 7, 040 01 Košice
48183113
Nemá
nezistený
30.05.2015
28.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EUROFIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROFIT, s.r.o.


Konateľ EUROFIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROFIT, s.r.o.


Predmet činnosti EUROFIT, s.r.o.


Kataster EUROFIT, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROFIT, s.r.o.