Prehľad o organizácii
Premium-Fensterbau s.r.o.
Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo
48183121
2120077388
SK2120077388
1 zamestnanec
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28167/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Premium-Fensterbau s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Premium-Fensterbau s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Premium-Fensterbau s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Premium-Fensterbau s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Premium-Fensterbau s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Premium-Fensterbau s.r.o.


Konateľ Premium-Fensterbau s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Premium-Fensterbau s.r.o.


Predmet činnosti Premium-Fensterbau s.r.o.


Kataster Premium-Fensterbau s.r.o.


Skrátené výkazy Premium-Fensterbau s.r.o.