Prehľad o organizácii
MAPLE SKEN s.r.o.
Na Karlove 6020/39, 974 01 Banská Bystrica
48183156
2120091270
SK2120091270
nezistený
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28170/S
211 €
-64,9 %
2022/2021
2,17 tis. €
-46,6 %
2022/2021
0,09
-67,7 %
2022/2021
996 €
N/A

Zisk MAPLE SKEN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby MAPLE SKEN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MAPLE SKEN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MAPLE SKEN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MAPLE SKEN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAPLE SKEN s.r.o.


Konateľ MAPLE SKEN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAPLE SKEN s.r.o.


Predmet činnosti MAPLE SKEN s.r.o.


Kataster MAPLE SKEN s.r.o.


Skrátené výkazy MAPLE SKEN s.r.o.