Prehľad o organizácii
Transport Slovakia to EU, s. r. o.
Makovického 8567/3A, 010 01 Žilina
48183164
2120083251
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63909/L
62,9 tis. €
160,3 %
2020/2019
715 tis. €
-5,6 %
2020/2019
0,27
150,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Transport Slovakia to EU, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Transport Slovakia to EU, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-33,88
-0,73
0,17
0,41

Zisk pred zdanením Transport Slovakia to EU, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Transport Slovakia to EU, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Konateľ Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Predmet činnosti Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Kataster Transport Slovakia to EU, s. r. o.


Skrátené výkazy Transport Slovakia to EU, s. r. o.