Prehľad o organizácii
LURA TRADE, s.r.o.
1. mája 18, 010 01 Žilina
48183229
2120089609
SK2120089609
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63984/L
-14,6 tis. €
-83,9 %
2021/2020
6,63 tis. €
-50,7 %
2021/2020
-1,13
-255,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LURA TRADE, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby LURA TRADE, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-9,18
-3,54
0,02
0,16

Zisk pred zdanením LURA TRADE, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA LURA TRADE, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LURA TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LURA TRADE, s.r.o.


Konateľ LURA TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LURA TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti LURA TRADE, s.r.o.


Kataster LURA TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy LURA TRADE, s.r.o.