Prehľad o organizácii
TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo
Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
48183270
2120096924
SK2120096924
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1413/V
-80 tis. €
24,1 %
2019/2018
19,7 tis. €
-72,7 %
2019/2018
-0,27
28,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,75
13,33
2,16

Zisk pred zdanením TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Predseda TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Štatutárny orgán TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Predmet činnosti TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Kataster TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo


Skrátené výkazy TV KOŠICE:DNES PRODUCTION, družstvo