Prehľad o organizácii
TOCCARE, s.r.o.
Sad kpt. Nálepku 49/10, 018 51 Nová Dubnica
48183288
2120085748
Nemá
1 zamestnanec
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31765/R
-1,48 tis. €
9,9 %
2022/2021
N/A
-0,38
-17,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOCCARE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby TOCCARE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,72
0,92
n/a
8,62

Zisk pred zdanením TOCCARE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOCCARE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOCCARE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOCCARE, s.r.o.


Konateľ TOCCARE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOCCARE, s.r.o.


Predmet činnosti TOCCARE, s.r.o.


Kataster TOCCARE, s.r.o.


Skrátené výkazy TOCCARE, s.r.o.