Prehľad o organizácii
Olivin s.r.o.
Poľná 58, 974 05 Banská Bystrica
48183318
2120087662
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 158114/B
-1,95 tis. €
10,3 tis. €
-1,57
N/A
N/A

Zisk Olivin s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Olivin s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,25
1
0
n/a

Zisk pred zdanením Olivin s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Olivin s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Olivin s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Olivin s.r.o.


Konateľ Olivin s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Olivin s.r.o.


Predmet činnosti Olivin s.r.o.


Kataster Olivin s.r.o.


Skrátené výkazy Olivin s.r.o.